Free songs

REGULAMIN

 

 

       Aby wypożyczyć pojazd, należy spełnić następujące  warunki:
 1. Być osobą pełnoletnią.
 2. Przedstawić dokument tożsamości osoby wynajmującej pojazd (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.
 3. Dobrowolnie pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony pojazd w postaci dokumentu tożsamości lub kaucji zwrotnej w wysokości od 1000 zł. do 2500 zł.
 4. Złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia pojazdu.
 5. Opłatę za wypożyczenie pojazdu pobiera się z góry gotówką. W przypadku przekroczenia czasu zwrotu pojazdu naliczana będzie opłata za przekroczony czas wynajmu.
 6. Wypożyczalnia przekazuje do używania  Wypożyczającemu  pojazd sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
 7. Osoba najmująca pojazd zobowiązuje się do użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz nie przekazywania pojazdu osobom trzecim.
 8. Osoba najmująca pojazd przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązana do przestrzegania zasad ustawy ” Prawo o ruchu drogowym” i przepisów lokalnych, a w szczególności:
  – zakazu wjazdu i zjazdu z krawężników i chodników
  – zakazu powodowania zderzenia z innymi uczestnikami ruchu i pieszymi
  – zakazu przeciążania pojazdu inną liczbą osób niż jest to konstrukcyjnie przewidziane
  – zakazu jazdy wynajętym pojazdem po obszarach zieleni
  – zakazu jazdy na placu fontann
 9. Osoba najmująca pojazd ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieprawidłowego korzystania i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód i obrażeń.
 10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu osoba wypożyczająca zobowiązuje się do zapłacenia równowartości kosztów naprawy lub do zapłacenia równowartości ceny pojazdu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wypadki i ich następstwa spowodowane podczas użytkowania pojazdu przez klienta.
 12. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia pojazdu:
  – osobie której zachowanie wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  – osobie niepełnoletniej, bądź niepełnosprawnej bez opiekuna.
 13. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia pojazdu bez uzasadnienia.
 14. Osoba wypożyczająca pojazd w momencie złożenia podpisu oświadcza i deklaruje, że zapoznała się i przystaje na warunki niniejszego regulaminu oraz zapoznała się z wyciągiem ustawy ” Prawo o ruchu drogowym”, udostępnionym w wypożyczalni.